Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25454
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorПавлов, Геннадій Вікторович-
dc.contributor.authorВінниченко, Ірина Леонідівна-
dc.date.accessioned2018-12-19T11:40:45Z-
dc.date.available2018-12-19T11:40:45Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationВінниченко, І. Л. Перетворювачі частоти на основі резонансних інверторів з часо-імпульсним керуванням : дис. … канд. техн. наук. : 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії / Вінниченко Ірина Леонідівна. – Миколаїв, 2018. – 191 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/25454-
dc.descriptionРобота виконана на кафедрі комп’ютеризованих систем управління Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаївuk
dc.language.isoukuk
dc.subjectдодатковий комутаційний блокuk
dc.subjectдодатковий резонансний конденсаторuk
dc.subjectкоефіцієнт гармонікuk
dc.subjectм’яка комутація силових транзисторівuk
dc.subjectперетворювачі частотиuk
dc.subjectрезонансні інверториuk
dc.subjectрозрахунок параметрів елементів схемиuk
dc.subjectчасо-імпульсне керуванняuk
dc.subjectadditional switching blockuk
dc.subjectadditional resonant capacitoruk
dc.subjecttotal harmonic distortionuk
dc.subjectsoft switching of power transistorsuk
dc.subjectfrequency convertersuk
dc.subjectresonant invertersuk
dc.subjectcalculation of circuit elements parametersuk
dc.subjectpulse-position controluk
dc.subjectдополнительный коммутационный блокuk
dc.subjectдополнительный резонансный конденсаторuk
dc.subjectкоэффициент гармоникuk
dc.subjectмягкая коммутация силовых транзисторовuk
dc.subjectпреобразователи частотыuk
dc.subjectрезонансные инверторыuk
dc.subjectрасчет параметров элементов схемыuk
dc.subjectвремя-импульсное управлениеuk
dc.titleПеретворювачі частоти на основі резонансних інверторів з часо-імпульсним керуваннямuk
dc.typeThesis Doctoraluk
dc.format.page191 с.uk
dc.publisher.placeМиколаївuk
dc.subject.udc621.314.5(043.3)uk
dc.description.abstractukДисертацію присвячено розвитку теорії перетворювачів частоти з проміжною високочастотною резонансною ланкою та часо-імпульсним керуванням. В рамках дисертаційної роботи проведено аналіз існуючих схемотехнічних рішень і способів регулювання вихідних характеристик перетворювачів частоти, обрано структуру резонансного перетворювача, який поєднує переваги імпульсного регулювання та м'якої комутації силових транзисторів, удосконалено математичну модель даного перетворювача в частинах опису електромагнітних процесів і визначення функціоналу високочастотних імпульсів напруги, що дозволило визначити закон часо-імпульсного керування, який дозволяє формувати бажану синусоїдальну форму вихідної напруги заданої частоти з низьким коефіцієнтом гармонік при досить широкому діапазоні зміни навантаження. Також отримано аналітичні залежності, що дозволяють здійснити розрахунок параметрів елементів схеми силової частини перетворювача. Розроблено адаптивну мікропроцесорну систему керування перетворювачем і проведено його імітаційне моделювання та експериментальні дослідження.uk
Appears in Collections:Дисертації (вільний доступ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vinnychenko_diss.pdf30.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.