Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25664
Title: Конструкторське проектування обладнання. Курсовий проект: вимоги до виконання курсових проектів
Authors: Щербина, Валерій Юрійович
Чемерис, Андрій Олегович
Keywords: конструкторське проектування обладнання
курсовий проект
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Конструкторське проектування обладнання. Курсовий проект: вимоги до виконання курсових проектів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів які навчаються за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки, спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Інжинирінг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання виробництв полімерних і будівельних матеріалів та виробів» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. Ю. Щербина, А. О. Чемерис. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,79 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 38 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25664
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ХПСМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO_kursov_proekt.doc2.79 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.