Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25673
Title: Методологія проектування. Конспект лекцій
Authors: Щербина, Валерій Юрійович
Keywords: методологія проектування
конспект лекцій
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Методологія проектування. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів які навчаються за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки, спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Інжинирінг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання виробництв полімерних і будівельних матеріалів та виробів» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. Ю. Щербина. – Електронні текстові данні (1 файл: 770 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 77 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25673
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ХПСМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MP_KursLek_2018.pdf770.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.