Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26025
Title: Операційні системи та системне програмування
Authors: Ставицький, Олександр Вікторович
Keywords: операційні системи
комп’ютерний практикум
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Операційні системи та системне програмування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» освітнього ступеня «бакалавр» усіх форм навчання / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; укладач О. В. Ставицький. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,17 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 80 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26025
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ММЕС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PractOperSyst.PDF2.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.