Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2618
Title: Розрахунок полігону для захоронення відходів
Keywords: відходи
полігони захоронення відходів
система знезараження фільтрату
розрахунок кількості фільтрату
проектування системи збирання біогазу
етапи рекультивації полігонів
розрахунок основних параметрів полігону
приклад розрахунку полігону
Issue Date: 2013
Citation: Розрахунок полігону для захоронення відходів [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Управління та поводження з відходами» для студентів спеціальності 7.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища» / НТУУ «КПІ» ; уклад. К. К. Ткачук, М. М. Лебедєв, М. І. Сергієнко . – Електронні текстові дані (1 файл: 1,54 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 42 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2618
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ІЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozrakhunok_POLIGON 2013.doc
  Restricted Access
1.58 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.