Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2620
Title: Розрахунок стрічкового конвеєра
Keywords: стрічкові конвеєри
конструкція стрічкового конвеєра
продуктивність стрічкового конвеєра
побудова діаграм натягувань
перелік посилань
Issue Date: 2013
Citation: Розрахунок стрічкового конвеєра [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Обладнання та екотехнології транспорту» для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. К. К. Ткачук, М. І. Сергієнко . – Електронні текстові дані (1 файл: 2,43 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 27 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2620
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ІЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozrakhunok_striz_konveyera.docx
  Restricted Access
2.49 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.