Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2621
Title: Вибір способу та розрахунок провітрювання підземного гірничого підприємства
Keywords: характеристика рудничної атмосфери
вентиляційні машини провітрювання шахт
умови провітрювання
схеми провітрювання
розрахунок кількості повітря
екологія провітрювання підземних гірничих підприємств
Issue Date: 2013
Citation: Вибір способу та розрахунок провітрювання підземного гірничого підприємства [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологічні процеси підприємств сировинно-будівельного та паливно-енергетичного комплексів» для напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. К. К. Ткачук, М. І. Сергієнко . – Електронні текстові дані (1 файл: 298 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 26 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2621
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ІЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vybir_sposobu_provitryuvannya.docx
  Restricted Access
498.44 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.