Skip navigation

Екологічні біотехнології та біоенергетика : [25] Community home page

Матеріали конференції включають роботи вчених, аспірантів та студентів, які проводять наукові дослідження в галузях біотехнології очищення стічних вод, біотехнології переробки відходів, біоенергетики.

Browse

Collections in this community