Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2694
Title: Створення фізико-хімічних основ керування ультратонкою структурою квазів'язкої армованої високотемпературної кераміки поліфункціонального застосування
Advisors: Лобода, П. І.
Keywords: кераміка
спрямована кристалізація
бориди
гексаборид лантану
карбід бору
евтектика
зонна плавка
Issue Date: 2012
Citation: Створення фізико-хімічних основ керування ультратонкою структурою квазів'язкої армованої високотемпературної кераміки поліфункціонального застосування : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. П. І. Лобода. - К., 2012. - 231 л. + CD-ROM. - Д/б №2305-ф
Abstract: Звіт про НДР: 227 с., 107 рис., 4 табл., 242 джерела, 1 додаток Об'єкт дослідження – наукові принципи керування фізико-хімічними властивостями тугоплавких боридних монокристалічних, полікристалічних і композиційних матеріалів. Мета роботи: Вирішити важливу наукову проблему синтезу матеріалів із високочистих боридів з контрольованим ступенем дефектності, чистоти та співвідношенням основних компонентів та системно дослідити їх механічні, теплові та електрофізичні властивості. Розроблені фізичні основи одержання та керування структурною та хімічною досконалістю монокристалічних та спрямовано армованих композиційних матеріалів на основі боридів з наперед заданими властивостями. За результатами експериментальних досліджень вивчено вплив кінетики процесу вирощування, особливостей кристалографічної будови та природи тугоплавких боридів на структурну досконалість і ступінь очистки від домішок монокристалічних та композиційних матеріалів. Отримано нові експериментальні фундаментальні дані про механічну міцність, твердість, електропровідність теплове розширення тугоплавких боридів, які дозволяють прогнозувати властивості композитів поліфункціонального призначення в залежності від природи вихідних компонентів, технології, параметрів процесу виготовлення та умов експлуатації.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2694
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2305-ф.doc
  Restricted Access
117.02 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.