Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27435
Title: Вища математика. Функціональні ряди. Елементи теорії ймовірностей. Збірник індивідуальних завдань
Authors: Кушлик-Дивульська, Ольга Іванівна
Поліщук, Наталія Володимирівна
Кушлик, Богдан Ростиславович
Keywords: функціональний ряд
степеневий ряд
область збіжності
ряд Тейлора і ряд Маклорена
ряд Фур'є
ймовірність
випадкова подія
випадкова величина
вибірка
гістограма
закон розподілу
нормальний закон розподілу
числові характеристики випадкових величин
Microsoft Еxcel
Issue Date: 2019
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Вища математика. Функціональні ряди. Елементи теорії ймовірностей. Збірник індивідуальних завдань [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. І. Кушлик-Дивульська, Н. В. Поліщук, Б. Р. Кушлик. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,5 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 113 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27435
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (КМФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zbirnyk_186_4.pdf2.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.