Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27546
Title: Інноваційні технології фізичного виховання студентів
Authors: Бойко, Ганна Леонідівна
Карпюк, Ірина Юріївна
Дакал, Наталія Адамівна
Абрамов, Сергій Анатолійович
Анікеєнко, Лариса Василівна
Гаврилова, Надія Михайлівна
Жуков, Сергій Миколайович
Єфременко, Вікторія Миколаївна
Назимок, Віктор Васильович
Михайленко, Вадим Миколайович
Саламаха, Олександр Євгенович
Смірнов, Костянтин Миколайович
Толмачова, Світлана Єгорівна
Чиченьова, Оксана Миколаївна
Шарафутдінова, Санія Умярівна
Шишацька, Валентина Іванівна
Щеглов, Євген Михайлович
Keywords: навчальний посібник
фізичне виховання
фізична терапія
ерготерапія
теорія і методика фізичного виховання
теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності
фізична реабілітація
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Інноваційні технології фізичного виховання студентів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які вивчають дисципліну «Фізичне виховання» та студентів зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / Г. Л. Бойко [та ін.] ; КПІ ім. Ігоря Сікорського ; за заг. ред. Ю. М. Вихляєва. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,72 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 543 с. – Назва з екрана.
Abstract: В колективному навчальному посібнику представлені інноваційні технології, організаційні особливості та методичне забезпечення навчального процесу з фізичного виховання на основі власних досліджень авторів, вивчення нормативних документів, спеціальної літератури та досвіду організації фізичного виховання на кафедрах найбільш авторитетних за рейтингами університетів України і, у тому числі, кафедри фізичного виховання КПІ імені Ігоря Сікорського. Засвоєння цінностей здорового способу життя, особистісно орієнтовного фізичного виховання, креативної валеології, акмеології та неформальної фізкультурної освіти, практичні уміннь, навичок та потреби самостійних занять фізичних вправ на старших курсах навчання та впродовж усього життя, підвищить ефективність навчального процесу з фізичного виховання студентів. Навчальний посібник розроблено для студентів, які вивчають загально університетську дисципліну «Фізичне виховання», студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія, які вивчають дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання», «Теорія і технології оздоровча-рекреаційної рухової активності», «Фізична реабілітація в спорті, а також викладачів кафедр: фізичного виховання, організації і управління фізичною культурою, теорії і методики фізичного виховання, фізичної реабілітації.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27546
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (СВ)
Підручники, навчальні посібники та практикуми (ФВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatsiini_tekhnolohii_fizychnoho_vykhovannia_studentiv_NP.pdf5.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.