Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27610
Title: Підготовка кваліфікаційних робіт за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти
Authors: Коломієць, Тетяна Володимирівна
Пиголенко, Ігор Вікторович
Keywords: дипломна робота
магістерська дисертація
критерії оцінювання
плагіат
бакалавр
магістр
підготовка дипломних робіт
оформлення дипломних робіт
підготовка магістерських дисертацій
оформлення магістерських дисертацій
рівень освіти
соціологія
Issue Date: Apr-2019
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Підготовка кваліфікаційних робіт за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 054 «Соціологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. В. Коломієць, І. В. Пиголенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,75 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 90 с. – Назва з екрана.
Abstract: В навчальному посібнику подані рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту дипломних робіт бакалавра і магістерських дисертацій; викладені основні етапи їх підготовки до захисту, вимоги до виконання та оформлення, критерії їх оцінювання; розглянуті питання наукового керівництва дипломними роботами та магістерськими дисертаціями; надано приблизну тематику дипломних робіт і магістерських дисертацій. Методичні рекомендації також містять необхідні додатки з оформлення роботи.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27610
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (КС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolomiece_Pygolenko.pdf1.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.