Skip navigation

Секція 2 «Комп’ютерне моделювання хіміко-технологічних та біохімічних процесів і систем» : [19] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Макрокінетика окиснення пористого кобальта та моделювання цього просесу в неізотермічних умовахШахновський, А. М.; Солнцев, В. П.; Яновець, Н. О.; Петраш, К. М.; Shakhnovsky, A. M.; Solntsev, V. P.; Yanovets, N. O.; Petrash, K. M; Шахновський, А. М.; Солнцев, В. П.; Яновец, Н. О.; Петраш, К. Н.
2019Особливості комп’ютерного моделювання термокінетики окиснення нікелюШахновський, А. М.; Солнцев, В. П.; Тесенчук, А. О.; Петраш, К. М.; Shakhnovsky, A. M.; Solntsev, V. P.; Tesenchuk, A. O.; Petrash, K. M.; Шахновський, А. М.; Солнцев, В. П.; Тесенчук, А. А.; Петраш, К. Н.
2019Комп’ютерне моделювання реактора синтезу Фішера-ТропшаХібеба, Ю. Ю.; Безносик, Ю. О.; Khibeba, Yu.; Beznosyk, Yu.; Хибеба, Ю. Ю.; Безносик, Ю. А.
2019Комп’ютерне моделювання флотоекстраційного видалення барвниківСангінова, О. В.; Обушенко, Т. І.; Толстопалова, Н. М.; Ремінна, К. А.; Sanginova, O.; Obushenko, T.; Tolstopalova, N.; Reminna, K.; Сангинова, О. В.; Обушенко, Т. И.; Толстопалова, Н. М.; Реминная, К. А.
2019Моделювання теплопередачі в пластинчастому теплообміннику для конденсації пари в присутності неконденсуючого газуТоважнянський, Л. Л.; Капустенко, П. О.; Василенко, О. А.; Кусаков, С. К.; Tovazhnyanskyy, L. L.; Kapustenko, P. O.; Vasilenko, O. A.; Kusakov, S. K.; Товажнянский, Л. Л.; Капустенко, П. А.; Василенко, А. А.; Кусаков, С. К.
2019Calculation of the temperature mode of the methane conversion mine reactorSuprunchuk, V. I.; Ivanyuk, E. V.; Osmuk, M. P.; Супрунчук, В. І.; Іванюк, О. В.; Осьмук, М. П.; Супрунчук, В. И.; Иванюк, Е. В.; Осьмук, М. П.
2019Підготовка даних для навчання штучної нейронної мережі визначенню кінетичних параметрів реакційБацюн, Є. А.; Концевой, С. А.; Batsiun, Y. A.; Kontsevoi, S. A.; Бацюн, Е. А.; Концевой, С. А.
2019Побудова математичної моделі для визначення кількості рідини при випаровуванніБойко, Т. В.; Запорожець, Ю. А.; Boiko, T. V.; Zaporozhets, J.; Бойко, Т. В.; Запорожец, Ю. А.
2019Моделювання кінетики іонообмінної взаємодії в системі клиноптилоліт – амоній іонСабадаш, В. В.; Гумницький, Я. М.; Sabadash, V.; Gumnytsky, Y.; Сабадаш, В. В.; Гумницкий, Я. М.
2019Математичне моделювання та аналіз впливу фракційного складу сировини на кінетику високотемпературного сушіння біомаси та торфу в аеродинамічних сушаркахКорінчук, Д. М.; Корінчук, К. О.; Korinchuk, D.; Korinchuk, K.; Коринчук, Д. Н.; Коринчук, К. А.
2019Компьютерная модель реактора високотемпературного адиабатического нитрования бензолаКрасильникова, А. А.; Кондратов, С. А.; Красильнікова, А. О.; Кондратов, С. О.; Krasylnikova, A.; Kondratov, S.
2019Рішення зворотньої задачі хіічної кінетики та розрахунок констант швидкості реакцій синтезу Фішера-ТропшаБезносик, Ю. О.; Бугаєва, Л. М.; Захарчук, Ю. М.; Хібеба, Ю. Ю.; Beznosyk, Yu.; Bugaieva, L.; Zakharchuk, Yu.; Khibeb, a Yu.; Безносик, Ю. А.; Бугаева, Л. Н.; Захарчук, Ю. Н.; Хибеба, Ю. Ю.
2019Моделювання процесів теплообміну в топках жаротрубно-димогарних котлівПлашихін, С. В.; Бикоріз, Є. Й.; Канигін, О. В.; Plashykhin, S.; Bykoriz, Y.; Kanyhin, О.; Плашихин, С. В.; Быкорез, Е. О.; Каныгин, А. В.
2019Моделювання міграції твердих частинок в системі каналів з замкненими контурамиПлашихін, С. В.; Семенюк, М. В.; Пилипець, І. В.; Plashykhin, S; Semeniuk, M; Pylypets, I.; Плашихин, С. В.; Семенюк, Н. В.; Пилипец, И. В.
2019Прогнозування вартісних показників в каскаді реакторів ідеального змішуванняПримиська, С. О.; Prymyska, S.; Примиская, С. А.
2019Modeling of aerodynamics of gas flow in ventspility filter channelsPlashykhin, S.; Semeniuk, M.; Boiko, T.; Abramova, A.; Плашихін, С. В.; Семенюк, М. В.; Бойко, Т. В.; Абрамова, А. О.; Плашихин, С. В.; Семенюк, Н. В.; Бойко, Т. В.; Абрамова, А. А.
2019Алгоритм і програма розрахунку матеріального балансу синтезу аміакуКонцевой, А. Л.; Концевой, С. А.; Kontsevoy, A. L.; Kontsevoy, S. A.; Концевой, А. Л.; Концевой, А. Л.
2019Моделювання процесів експлуатації адсорбційного регенератора теплоти та вологиЛитовченко, Р. Д.; Сухий, К. M.; Бєляновська, О. A.; Сухий, М. П.; Lytovchenko, R. D.; Sukhyy, K. M.; Belyanovskaya, Е. A.; Sukhyy, M. P.; Литовченко, Р. Д.; Сухой, К. M.; Беляновская, E. A.; Сухой, М. П.
2019Математическое моделирование взаимодействия оксидов серы с кальцийсодержащими жидкими отходамиЦейтлин, М. А.; Райко, В. Ф.; Цейтлін, М. А.; Райко, В. Ф.; Tseitlin, M. A.; Raiko, V. F.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19