Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2858
Title: Захист навколишнього середовища
Keywords: навколишнє середовище
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Захист навколишнього середовища [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування», професійного спрямування «Котли та реактори» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Є. М. Письменний, Л. П. Плюснова. – Електронні текстові дані (1 файл: 81,0 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 7 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2858
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (АЕС і ІТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zakhyst_navk_sered.doc
  Restricted Access
81 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.