Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29154
Title: Основи інженерії та технології сталого розвитку
Authors: Комариста, Богдана Миколаївна
Бендюг, Владислав Іванович
Keywords: сталий розвиток
життєвий цикл
інженерія
зелена економіка
багатооборотна економіка
техногенна безпека
відновлювальні джерела енергії
відходи
Issue Date: 2019
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Основи інженерії та технології сталого розвитку [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Б.М. Комариста, В.І. Бендюг. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,68 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 267 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29154
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (КХТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
konsp_Sustainable_EngeneerTechno.pdf5.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.