Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2944
Title: Методичні вказівки до виконання індивідуальної і самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент у телекомунікаціях», напряму підготовки 6.050903 «Телекомунікації» професійного спрямування «Технології та засоби телекомунікацій», «Інформаційні мережі зв'язку», «Телекомунікаційні системи та мережі»методичні вказівки
Keywords: телекомунікації
менеджмент
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до виконання індивідуальної і самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент у телекомунікаціях», напряму підготовки 6.050903 «Телекомунікації» професійного спрямування «Технології та засоби телекомунікацій», «Інформаційні мережі зв'язку», «Телекомунікаційні системи та мережі»методичні вказівки [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Войтко, О. М. Савицька, І. М. Манаєнко. – Електронні текстові дані (1 файл: 378 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 24 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2944
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MTK_2013.pdf
  Restricted Access
287.47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.