Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29870
Title: Економіка підприємства: Навчально-методичний комплекс дисципліни
Authors: Гук, Ольга Володимирівна
Keywords: економіка підприємства
Issue Date: 2019
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Гук, О. В. Економіка підприємства: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітніх програм: «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародного бізнесу», «Менеджмент інвестицій та інновацій», «Логістика» / О. В. Гук ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 834 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 72 c. – Назва з екрана
Abstract: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Економіка підприємства» розрахований на студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». У ньому представлені тематичний план дисципліни, методичні поради до вивчення лекційного матеріалу, практичних занять, тематика самостійної роботи студентів та виконання курсової роботи. Надані тестові завдання для перевірки знань студентів, критерії поточного та підсумкового контролю. Навчально-методичний комплекс сприятиме засвоєнню студентами необхідних теоретичних знань з дисципліни та набуттю навичок у побудові нових форм і методів ведення господарської діяльності сучасних підприємств.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29870
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (КМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ekonomika.pdf837.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.