Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31215
Title: Охорона праці та цивільний захист
Authors: Левченко, Олег Григорович
Keywords: безпека життєдіяльності
охорона праці
цивільний захист
шкідливі та небезпечні виробничі фактори
надзвичайні ситуації
Issue Date: 2019
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Левченко, О. Г. Охорона праці та цивільний захист [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальностей 132 «Матеріалознавство» та 136 «Металургія» / О. Г. Левченко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,88 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 337 с. – Назва з екрана.
Description: Викладено теоретичні положення з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці, та цивільного захисту як системи взаємозв’язків «людина – життєве середовище». Розглянуто загальні питання безпеки, ідентифікацію та класифікацію потенційних небезпек, їх властивості, способи і засоби захисту від їх впливу, основи санітарно-гігієнічних умов праці та методи профілактики професійних захворювань, загрози, що ведуть до надзвичайних ситуацій, характер їх проявів і дії на людей та об’єкти економіки, способи та засоби цивільного захисту населення і територій при виникненні надзвичайної ситуації, принципи надання першої долікарської допомоги. Особлива увага надана питанням особистої та колективної безпеки на виробництві, в повсякденних умовах та під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану. Посібник відповідає програмі єдиного комплексного курсу «Охорона праці та цивільний захист», складеного у відповідності до законодавства України. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів технічних спеціальностей для вивчення комплексної дисципліни «Охорона праці та цивільний захист», пов’язаної з питаннями безпеки на виробництві з урахуванням особливостей умов праці у галузі обробки металів та металургії, в побуті та надзвичайних ситуаціях.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31215
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ОППЦБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OPtsZ_NP.doc5.88 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.