Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33292
Title: Комп’ютерне моделювання процесів переносу в суцільному середовищі
Authors: Димитрієва, Наталія Федорівна
Keywords: комп'ютерне моделювання
чисельне моделювання
курсова робота
механіка суцільного середовища
система рівнянь
методи дискретизації
розрахункова сітка
візуалізація
обчислення
пакети прикладних програм
Issue Date: Apr-2020
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Комп’ютерне моделювання процесів переносу в суцільному середовищі [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Моделювання фізичних процесів» для студентів, які навчаються за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Н. Ф. Димитрієва. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,21 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 25 с. – Назва з екрану.
Description: Дана курсова робота є завершальним етапом вивчення дисципліни «Моделювання фізичних процесів» студентами, які навчаються за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали». Метою курсової роботи є формування у студентів професійних навичок з основ застосування сучасних комп’ютерних обчислювальних технологій у сфері прикладної діяльності, що пов’язана з фізикою суцільного середовища і енергетичних систем в широкому класі режимів процесів та геометричних конструкцій об’єктів, що вивчаються.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33292
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ФЕС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KMP_kursova_rob.pdf1.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.