Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33822
Title: Аналіз проблем побудови критичної ІТ-інфраструктури міністерства
Other Titles: Analysis of critical IT infrastructure designing problems for a ministry
Authors: Бондаренко, Ігор Павлович
Дорогий, Ярослав Юрійович
Стіренко, Сергій Григорович
Шемседінов, Тимур Гафарович
Keywords: архітектура
хмарні послуги
хмарні сервіси
глобальна інтеграція як сервіс
центр обробки даних
критична ІТ-інфраструктура
architecture
cloud services
global integration as a service
data center
critical ІТ-infrastructure
Issue Date: 2018
Publisher: Institute of Special Communication and Information Protection of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Citation: Аналіз проблем побудови критичної ІТ-інфраструктури міністерства / Ігор Бондаренко, Ярослав Дорогий, Сергій Стіренко, Тимур Шемсединов // Information Technology and Security. – 2018. – Vol. 6, Iss. 1 (10). – Pp. 96–107. – Bibliogr.: 10 ref.
Abstract: Проаналізовано проблеми створення критичної ІТ-інфраструктури міністерства. Розглянуто класичну модель хмарних сервісів, яка складається з трьох шарів. Показано, що специфіка задач, що виконуються міністерствами (відомствами), ставить перед розробником підвищені вимоги щодо надійності, безпеки, доступності при автоматизації їх процесів. Як наслідок, показано, що використання тільки цих трьох шарів для створення критичної ІТ-інфраструктури міністерств (відомств), навіть у вигляді приватної хмари, вже не є достатнім. Запропоновано ще декілька додаткових шарів для класичної моделі хмарних сервісів, таких як BaaS та XaaS. Перший шар – бізнес як сервіс (BaaS), включає автоматизацію керування процесами на організаційному рівні, включно з моніторингом показників ефективності, аналітичними звітами, консолідацією даних та централізованою інтеграцією рівня підприємства. Другий шар – все як сервіс (XaaS), передбачає тотальну автоматизацію галузевого рівня, включно із введенням галузевих стандартів, автоматизації наскрізної інтеграції багатьох підприємств. Проведено подальший аналіз утвореної моделі та визначено, що для створення єдиного інформаційного простору міністерства (відомства) як об’єкта інформатизації з критичною ІТ-інфраструктурою потрібно закласти в її реалізацію цілий ряд нових можливостей. Вони обумовлюють необхідність модернізувати як апаратну інфраструктуру, так системну і прикладну частини програмного забезпечення. Тому для створення критичної ІТ-інфраструктури з цими можливостями необхідна реалізація нових спеціалізованих засобів передачі та зберігання інформації. Ці засоби характеризуються рядом ключових характеристик таких як, інтерактивність, багатоверсійність, гетерогенність, розподіленість і динамічна модифікація структур даних під час життєвого циклу інформаційних систем критичної ІТ-інфраструктури відповідно до метамоделей предметної області на базі інтерпретації метаданих. Все вищезазначене вказує на необхідність закладення в модель ще одного останнього шару GaaS (переходу до глобальної інтеграції у вигляді сервісу). В останній частині статті наведено аналіз вимог до побудови критичної ІТ-інфраструктури.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33822
DOI: https://doi.org/10.20535/2411-1031.2018.6.1.153207
Appears in Collections:Information Technology and Security, Vol. 6, Iss. 1 (10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITS2018-6-1_09.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.