Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33823
Title: Методика редістриб'юції маршрутів в багатопротокольних мережах передачі даних
Other Titles: Method of redistribution reading in multiple transmitting networks
Authors: Голь, Владислав Дмитрович
Тичинський, Владислав Ярославович
Keywords: протоколи маршрутизації
метрика маршрутів
редістриб’юція
автономна система
телекомунікаційна мережа
маршрутизатор
routing protocols
route metrics
redistribution
autonomous system
telecommunication network
router
Issue Date: 2018
Publisher: Institute of Special Communication and Information Protection of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Citation: Голь, В. Методика редістриб'юції маршрутів в багатопротокольних мережах передачі даних / Владислав Голь, Владислав Тичинський // Information Technology and Security. – 2018. – Vol. 6, Iss. 1 (10). – Pp. 108–117. – Bibliogr.: 10 ref.
Abstract: Наразі спостерігається інтенсивний розвиток корпоративних мереж різноманітної конфігурації з використання різних протоколів маршрутизації. Одночасно зростає роль телекомунікаційної мережі спеціального призначення, яка широко застосовуються як в інтересах державних структур, так і має значний потенціал для задоволення корпоративних інтересів. Однак, налаштування їх спільного використання потребує узгодження (редістриб’юції) протоколів маршрутизації, що займає значного часу в адміністраторів мереж. При цьому, як правило, адміністратори не виконують розрахунку метрики складеного маршруту і значення встановлюються за замовчуванням, що призводить до некоректного встановлення метрики з невідповідністю дійсній вартості маршруту. Для вирішення даної проблеми, а саме забезпечення формування раціональних значень метрик маршрутів при виконанні їх редістриб’юції між автономними системами в багатопротокольних мереж передачі даних за допомогою емулятору відтворено дві мережі з 50 маршрутизаторами, де використовуються різні протоколи маршрутизації та зроблений детальний аналіз метрики. Під метрикою розуміється умовна вартість, яка використовується маршрутизаторами для вибору оптимального маршруту за наявності двох і більше різних маршрутів до кінцевої мережі, у тому числі з використанням різних протоколів маршрутизації. Адміністративна відстань – це параметр, який характеризує надійність джерела інформації про маршрут. Кожному протоколу маршрутизації призначається пріоритет надійності (достовірності), від максимального до мінімального, вказаний за допомогою значення адміністративної відстані. Процес розрахунку метрики суттєво відрізняється для різних протоколів маршрутизації. Є протоколи, де значення метрики визначається простим підрахунком кількості переприйомів до кінцевої мережі, а є такі, де розрахунок проводиться за допомогою п’яти параметрів, а саме: пропускної спроможності, затримки, надійності, завантаженості та розміру корисного навантаження. У результаті проведених досліджень визначено реальні значення метрик маршрутів з різними протоколами маршрутизації та кількість маршрутизаторів, що застосовуються. Це дозволило запропонувати узагальнюючу формулу розрахунку раціональної метрики та алгоритм дій адміністратора для коректного налаштування взаємодії мереж з різними протоколами маршрутизації і структурою. Застосування алгоритму дозволяє забезпечити формування раціональних значень метрик маршрутів при виконанні їх редістриб’юції між автономними системами в багатопротокольних мережах передачі даних.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33823
DOI: https://doi.org/10.20535/2411-1031.2018.6.1.153212
Appears in Collections:Information Technology and Security, Vol. 6, Iss. 1 (10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITS2018-6-1_10.pdf1.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.