Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33841
Title: Основи методології формування кіберкомпетенцій у фахівців сектору безпеки і оборони України
Other Titles: Fundamentals methodology of formation cyber competences at security sector experts and Ukraine defense
Основы методологии формирования киберкомпетенций у специалистов сектора безопасности и обороны Украины
Authors: Даник, Юрій Григорович
Корнейко, Олександр Васильович
Keywords: сектор безпеки і оборони
кібербезпека
кіберосвіта
кіберкомпетентність
заклад вищої освіти
військовий заклад вищої освіти
security and defense sector
cyber security
cyber education
cyber competence
higher educational institution
higher military schools
сектор безопасности и обороны
кибербезопасность
киберобразование
киберкомпетентность
высшее учебное заведение
высшее военно-учебное заведение
Issue Date: 2018
Publisher: Institute of Special Communication and Information Protection of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Citation: Даник, Ю. Основи методології формування кіберкомпетенцій у фахівців сектору безпеки і оборони України / Юрій Даник, Олександр Корнейко // Information Technology and Security. – 2018. – Vol. 6, Iss. 2 (11). – Pp. 105–123. – Bibliogr.: 41 ref.
Abstract: Проведено аналіз наявних в провідних країнах світу (США, Великобританія, Канада, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща) систем підготовки військових фахівців з кібербезпеки для сфер національної безпеки та оборони, а також рівня освіченості населення з питань кібербезпеки. Наведені дані щодо основних військових закладів освіти цих країн, де успішно готуються військові фахівці з кібербезпеки, а також навчальних програм, що пропонуються Департаментом внутрішньої безпеки США (Department of Homeland Security) для проведення навчання дітей в системі дошкільної та шкільної освіти, їх батьків, вчителів тощо. Приведені дані щодо системи та програм підготовки бакалаврів з кібербезпеки в закладах освіти США. Проаналізовані передумови, етапи становлення та існуючий стан системи підготовки в Україні фахівців у сфері кібербезпеки. Встановлено, що формування компетенцій з основ кібербезпеки, у тих хто навчається у закладах вищої освіти сектору безпеки і оборони України, не достатньо враховано у стандартах освіти випускників. Здійснено аналіз основних понять в професійно-компетентнісному підході підготовки фахівців з кібербезпеки. Запропоновані основні положення методології розбудови цілісної системи підвищення кіберосвіченості населення та підготовки фахівців з питань кібербезпеки для сектору безпеки і оборони України. Доведено, що освіченість населення з питань кібербезпеки в Україні необхідно починати ще з дошкільного навчання та запровадити сталу систему шкільної кіберосвіти, що надасть можливість більш якісно підготувати дитину до дорослого життя в сучасному високотехнологічному суспільстві. Уточнені вимоги до навчання з питань кібербезпеки в закладах вищої освіти. Відповідно до кращого зарубіжного досвіду запропоновано основні зусилля в підготовці фахівців із кібербезпеки для сектору безпеки і оборони зосередити на інтеграції наукового, науково-педагогічного та матеріально-технічного потенціалів на єдиній базі, шляхом формування військового закладу вищої освіти (закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання) нового типу у вигляді інтегрованого навчально-наукового та дослідно-випробувального комплексу.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33841
DOI: https://doi.org/10.20535/2411-1031.2018.6.2.153495
Appears in Collections:Information Technology and Security, Vol. 6, Iss. 2 (11)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITS2018-6-2_09.pdf890.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.