Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34425
Title: Дослідження фізичного стану та мотиваційних складових під час навчального процесу у студентів спеціальних медичних груп у закладах вищої освіти
Other Titles: The study of the physical state and motivational components during the educational process of students of special medical groups in universities
Исследование физического состояния и мотивационных составляющих во время учебного процесса у студентов специальных медицинских групп в высших учебных заведениях
Authors: Підвальна, Олена Василівна
Keywords: спеціальна медична група
мотивація
поточний стан здоров’я
об’єкти зацікавленності
special-medical group
motivation
current state of health
object of interest
специально-медицинская группа
мотивация
текущее состояние здоровья
объект заинтересованности
Issue Date: 2020
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Підвальна, О. В. Дослідження фізичного стану та мотиваційних складових під час навчального процесу у студентів спеціальних медичних груп у закладах вищої освіти / Підвальна О. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020. – Вип. 3 К (123). – С. 310–315. – Бібліогр.: 8 назв.
Description: XІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту»
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34425
ISSN: 2311-2220
Appears in Collections:Матеріали конференцій, семінарів і т.п. (СВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pidvalna_NPU-2020-3K.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.