Skip navigation

Радіоелектроніка у ХХІ столітті (1 ; 2018 ; Київ) : [34] Community home page

Матеріали І Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Радіоелектроніка у ХХІ столітті» містять результати наукових досліджень студентської молоді в галузі проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.

Browse

Collections in this community