Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/3546
Title: Застосування електричних і магнітних полів у промисловому та сільськогосподарському виробництві. Ч. 1: Характеристики і властивості аерозольних систем
Keywords: електричні поля
магнітні поля
аерозольні системи
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Застосування електричних і магнітних полів у промисловому та сільськогосподарському виробництві. Ч. 1: Характеристики і властивості аерозольних систем [Електроний ресурс] : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», професійного спрямування «Техніка і електрофізика високих напруг / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. О. Бржезицький, В. М. Козюра, В. В. Козюра. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,59 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 126 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/3546
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ТЕВН)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-13-050.pdf
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.