Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36019
Title: Навчальні завдання з нарисної геометрії та інженерної графіки для програмованого навчання
Authors: Ванін, Володимир Володимирович
Білицька, Надія Василівна
Гетьман, Олександра Георгіївна
Міхлевська, Наталія Вікторівна
Keywords: нарисна геометрія
інженерна графіка
проекціювання
точка
пряма
площина
поверхня
перетин
Issue Date: 2020
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Навчальні завдання з нарисної геометрії та інженерної графіки для програмованого навчання [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів немеханічних спеціальностей / В. В. Ванін, Н. В. Білицька, О. Г. Гетьман, Н. В. Міхлевська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані: (1 файл: 23 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 69 с. – Назва з екрана.
Description: Робочий зошит призначений для дистанційного навчання студентів з дисципліни "Інженерна графіка". Він містить завдання для домашнього виконання та виконання на практичних заняттях, а також більш складні завдання для закріплення вивченого матеріалу.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36019
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (НГІтаКГ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vanin_Bilytska_Getman_2020.pdf23.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.