Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/40256
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorЗуєвська, Наталя Валеріївна-
dc.contributor.authorГубашова, Валентина Євгенівна-
dc.date.accessioned2021-03-26T11:39:23Z-
dc.date.available2021-03-26T11:39:23Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationГубашова, В. Є. Обґрунтування раціональних технологічних параметрів струменевої цементації в складних геотехнічних умовах : дис. … канд. техн. наук : 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка / Губашова Валентина Євгенівна. – Вінниця, 2021. – 193 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/40256-
dc.language.isoukuk
dc.subjectструменева цементаціяuk
dc.subjectскладні геотехнічні умовиuk
dc.subjectнапружено-деформований станuk
dc.subjectтехнологічні параметриuk
dc.subjectґрунтоцементний елементuk
dc.subjectміцність на стискuk
dc.subjectзона покращеного ґрунтуuk
dc.subjectскладно-компонентний елементuk
dc.subjectjet groutinguk
dc.subjectcomplex geotechnical conditionsuk
dc.subjectstress-strain stateuk
dc.subjecttechnological parametersuk
dc.subjectsoil-cement elementuk
dc.subjectcompressive strengthuk
dc.subjectzone of improved soiluk
dc.subjectcomplex-component elementuk
dc.subjectструйная цементацияuk
dc.subjectсложные геотехнические условияuk
dc.subjectнапряженно-деформированное состояниеuk
dc.subjectтехнологические параметрыuk
dc.subjectгрунтоцементный элементuk
dc.subjectпрочность на сжатиеuk
dc.subjectзона улучшенного грунтаuk
dc.subjectсложно-компонентный элементuk
dc.titleОбґрунтування раціональних технологічних параметрів струменевої цементації в складних геотехнічних умовахuk
dc.typeThesis Doctoraluk
dc.format.page193 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc624.1uk
dc.description.abstractukДисертація присвячена обґрунтуванню раціональних технологічних параметрів струменевої цементації в складних геотехнічних умовах. В роботі досліджено та встановлено взаємозв’язки технологічних параметрів струменевої цементації з діаметром ґрунтоцементної колони в різних типах ґрунтів. На основі отриманих експоненціальних залежностей діаметра ґрунтоцементного елементу круглого перерізу від енергії високонапірного струменя цементного розчину розроблено методику розрахунку діаметра струменево-цементаційної колони. В процесі дослідження експериментальним шляхом доведено змінення фізико-механічних властивостей ґрунту, що оточує ґрунтоцементний елемент під час його виконання за струменевою технологією. На підставі математичного моделювання визначено закономірності формування в ґрунтових масивах зон з поліпшеними фізико-механічними параметрами в міжколонному просторі в різних типах ґрунтів. Удосконалено методику комп’ютерного моделювання управління напружено-деформованим станом основи будівлі під час її підсилення струменево-цементаційними елементами з урахуванням складних геотехнічних умов.uk
Appears in Collections:Дисертації (вільний доступ)
Дисертації (ГІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hubashova_dys.pdf11.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.