Skip navigation

Радіоелектроніка в ХХІ столітті (10 ; 2016 ; Київ) : [50] Community home page

Матеріали Х науково-технічної конференції студентів, аспірантів та викладачів радіотехнічного факультету НТУУ "КПІ" містять результати наукових досліджень студентської молоді в галузі проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.

Browse