Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41248
Title: CFD-моделювання радіатора охолодження РЕА з тепловими трубами. Розрахунково-графічна робота з дисципліни «Комп’ютерне моделювання енергетичних процесів і систем»
Authors: Баранюк, Олександр Володимирович
Keywords: теплообмін
heat exchange
вимушена конвекція
forced convection
числове моделювання
numerical simulation
випромінювання
radiation
труба теплова
heat pipe
Issue Date: May-2021
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: CFD-моделювання радіатора охолодження РЕА з тепловими трубами. Розрахунково-графічна робота з дисципліни «Комп’ютерне моделювання енергетичних процесів і систем» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» (освітня програма «Моделювання і комп’ютерні технології в теплофізиці») та 142 «Енергетичне машинобудування» (освітня програма «Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем») / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. В. Баранюк; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,46 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 44 с. – Назва з екрана.
Abstract: В посібнику викладена послідовність використання програмного комплексу Ansys для моделювання температурних полів, які спостерігаються в радіаторах охолодження радіоелектронної апаратури (РЕА). Метою навчального посібника є формування у студентів знань і умінь виконувати моделювання як стандартних пластинчасто-ребристих радіаторів охолодження РЕА так і їх модифікацій за допомогою сучасних випаровувально-конденсаційних теплообмінних пристроїв – теплових труб. Посібник може бути корисним для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються дослідженням та розробкою сучасних високоефективних пристроїв охолодження РЕА, де використовуються умови, характерні як для вимушеної так і для вільної конвекції.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41248
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (АЕС і ІТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Posibnyk_RR_TKTF.pdf4.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.