Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41873
Title: Електроакустика
Authors: Луньова, Світлана Андріївна
Keywords: електроакустика
гучномовець
мікрофон
акустична система
electroacoustics
loudspeaker
microfone
acoustical system
Issue Date: Jun-2020
Publisher: КПІ імені Ігоря Сікорського
Citation: Луньова, С. А. Електроакустика [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації» спеціальності 171 «Електроніка» / С. А. Луньова ; КПІ імені Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1файл: 5,11 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 169 с. – Назва з екрана.
Description: Навчально-методичне видання містить матеріал, що викладається в курсі лекцій з дисципліни «Електроакустика», і надає змогу студентам отримати знання конструктивних особливостей електроакустичної апаратури, здатність застосування теорії випромінювання та прийому акустичних сигналів до проектування електроакустичної апаратури та уміння розрахувати акустичні характеристики гучномовців і мікрофонів та спроектувати електродинамічний гучномовець за заданими технічними характеристиками. В навчальному посібнику наведені загальні теоретичні положення стосовно випромінювання та прийому акустичних хвиль, конструкції гучномовців та мікрофонів, подаються методи розрахунку основних характеристик електроакустичної апаратури. Викладений матеріал супроводжується посиланнями на сучасну спеціалізовану літературу та нормативні документи, перелік яких наведений в кінці методичної розробки.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41873
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (АМЕС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elektroakustyka_NavchPosibnyk.pdf5.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.