Skip navigation

Радіоелектроніка у ХХІ столітті (4 ; 2021 ; Київ) : [36] Community home page

Матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Радіоелектроніка в ХХІ столітті» містять результати наукових досліджень студентської молоді та науковців в галузі проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.

Browse

Collections in this community