Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/4561
Title: Комплекс механічних властивостей інтерметалідів на основі алюмінію та особливості їх деформації та руйнування на нано- і мікрорівнях
Advisors: Лобода, П. І.
Keywords: інтерметаліди
легування
структура
деформація
мііцність
пластичність
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Комплекс механічних властивостей інтерметалідів на основі алюмінію та особливості їх деформації та руйнування на нано- і мікрорівнях : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. П. Лобода. - К., 2011. - 123 л. + CD-ROM. - Д/б №2210-ф
Abstract: Звіт про НДР: 123 стор., 85 рис., 12 табл., 81 джерело. Об'єкт дослідження – інтерметаліди алюмінію, виготовлені у різний спосіб: методом дугової плавки в атмосфері очищеного аргону з використанням невитратного вольфрамового електрода та за допомогою технології швидкого твердіння з рідкого стану з використанням устаткування для отримання аморфних металічних сплавів. Мета роботи – встановлення комплексу механічних властивостей інтерметалідів на основі алюмінію, особливостей їх деформації та руйнування на нано- і мікрорівнях для розробки новітніх технологій отримання сучасних надлегких сплавів, зокрема, високоміцних сплавів алюмінію та спіненого алюмінію, оптимізації їх складу та структури і прогнозування механічної поведінки в реальних умовах експлуатації. За допомогою комплексу взаємодоповнюючих сучасних методів прямого фізичного експерименту - рентгеноструктурного аналізу, оптичної, скануючої, просвічувальної електронної та атомно-силової мікроскопії, із застосуванням новітніх методик локального навантаження жорсткими інденторами на нано- та мікрорівні встановлено відсутні до цього часу відомості щодо комплексу характеристик міцності та пластичності (модуль пружності Е, твердість HV Hh, пластичність δH та δА, границя плинності 0,2, інтервал температур в‘язко-крихкого переходу, в‘язкість руйнування К1с) інтерметалідів на основі алюмінію для розробки новітніх технологій отримання надлегких високоміцних сплавів алюмінію і спіненого алюмінію з метою оптимізації їх складу та структури, прогнозування механічної поведінки та інформаційно-діагностичного забезпечення надійності і довговічності матеріалів в реальних умовах експлуатації під навантаженням.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/4561
Gov't Doc #: 0109U001776
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2210-ф.pdf
  Restricted Access
6.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.