Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47073
Title: Основи теплотехніки: вибрані розділи. Збірник індивідуальних завдань: одиниці вимірювання фізичних величин, параметри стану
Authors: Дешко, Валерій Іванович
Шовкалюк, Марина Михайлівна
Єщенко, Олександр Іванович
Максименко, Олександра Едуардівна
ORCID: 0000-0002-8218-3933
0000-0002-1898-3493
0000-0003-3915-486Х
Keywords: основи теплотехніки
практика
самостійна робота
посібник
одиниці виміру
термодинамічні параметри стану
термічне рівняння стану
ідеальні гази
Issue Date: 2022
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Основи теплотехніки: вибрані розділи. Збірник індивідуальних завдань: одиниці вимірювання фізичних величин, параметри стану [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітніми програмами: «Прикладна механіка пластичності матеріалів», «Технологія виробництва летальних апаратів», «Автоматизовані та роботизовані механічні системи», «Динаміка і міцність машин», «Інструментальні системи інженерного дизайну», «Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів і машин» спеціальності 131 «Прикладна механіка»; за освітніми програмами «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» та «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та за освітньою програмою «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем» спеціальності 144 «Теплоенергетика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. І. Дешко, М. М. Шовкалюк, О. І. Єщенко, О. Е. Максименко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 70 с. – Назва з екрана.
Description: Навчальний посібник призначено для студентів, що вивчають дисципліни «Основи теплотехніки», «Теоретичні основи теплотехніки» та «Термодинаміку» спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 144 «Теплоенергетика». У навчальному посібнику наведено теоретичні відомості, приклади вирішення типових задач, наведені індивідуальні варіанти завдань. Мета використання таких завдань - перевірка опа¬нування студентами основних понять, співвідношень та методів тепло¬технічних розрахунків. Приклади компонувались таким чином, щоб вони були зв'язані з інженерно-технічним фахом майбутнього спеціаліста та пояснювали роботу найпростіших теплових приладів та обладнання. Самостійна робота над опануванням теми розвиває творчі здібності студента, вчить самостійно працювати з підручниками й науковою літературою.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47073
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ТЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osnovy_teplotekhniky_vybrani_rozdily.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.