Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47076
Title: Основи теплотехніки: вибрані розділи. Збірник індивідуальних завдань: перший та другий закони термодинаміки
Authors: Дешко, Валерій Іванович
Шовкалюк, Марина Михайлівна
Єщенко, Олександр Іванович
Максименко, Олександра Едуардівна
ORCID: 0000-0002-8218-3933
0000-0002-1898-3493
0000-0003-3915-486Х
Keywords: основи теплотехніки
практикум
індивідуальні завдання
закони термодинаміки
приклади вирішення
теплота
робота
ентальпія
Issue Date: 2022
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Основи теплотехніки: вибрані розділи. Збірник індивідуальних завдань: перший та другий закони термодинаміки [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітніми програмами: «Прикладна механіка пластичності матеріалів», «Технологія виробництва летальних апаратів», «Автоматизовані та роботизовані механічні системи», «Динаміка і міцність машин», «Інструментальні системи інженерного дизайну», «Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів і машин» спеціальності 131 «Прикладна механіка»; за освітніми програмами «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» та «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та за освітньою програмою «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем» спеціальності 144 «Теплоенергетика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. І. Дешко, М. М. Шовкалюк, О. І. Єщенко, О. Е. Максименко. – Електронні текстові дані (1 файл: 962 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 62 с. – Назва з екрана.
Description: Мета видання - індивідуальне вивчення на конкретних прикладах першого та другого законів термодинаміки в рамках технічної термодинаміки. В наведених прикладах класична термодинаміка рівноважних станів та оборотних процесів є основою аналізу. Посібник містить у собі теоретичні відомості, розв'я¬зання типових прикладів, задач з варіантами вхідних даних, індивідуальних завдань для самостійної роботи.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47076
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ТЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OT_pershyi_druhyi_zakony_termodynamiky.pdf962.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.