Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47722
Title: Теплотехнічні вимірювання. Визначення тепловтрат людини за поверхневими теплометричними вимірюваннями густини теплового потоку і складання енергобалансу людини. Навчальний посібник Лабораторний практикум
Authors: Виноградов-Салтиков, Володимир Олександрович
Єщенко, Олександр Іванович
Максименко, Олександра Едуардівна
ORCID: 0000-0002-3612-8386
0000-0003-3915-486Х
Issue Date: 2022
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Теплотехнічні вимірювання. Визначення тепловтрат людини за поверхневими теплометричними вимірюваннями густини теплового потоку і складання енергобалансу людини. Навчальний посібник Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем» спеціальності 144 «Теплоенергетика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. О. Виноградов-Салтиков, О. І. Єщенко, О. Е. Максименко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,13 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 47 с. – Назва з екрана.
Description: В посібнику викладена методика практичних вимірювань густини теплового потоку на поверхні тіла студентів з використанням теплометричних приладів та порівняння визначених тепловтрат зі складеним власним енергобалансом за добовим раціоном харчування. Приділено увагу приладному забезпеченню, теорії теплометричних вимірювань та можливостями даних вимірювань для можливих визначень теплових втрат та теплонадходжень від різного обладнання та огороджуючих конструкцій. Робота призначена для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем» спеціальності 144 «Теплоенергетика», також буде корисна спеціальностям які розглядають Енергетичний менеджмент в своєму навчанні та у подальшій практичній та науковій роботі.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47722
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ТЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teplotekhnichni_vymiriuvannia.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.