Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48937
Title: Дослідження одноконтурних систем автоматичного регулювання з пропорційними та пропорційно-інтегральними регуляторами
Authors: Меренгер, Петро Петрович
Нікуленкова, Тетяна Володимирівна
Майер, Леонід
Keywords: АСУ ТП
лабораторні роботи
регулятор
теплоенергетика
автоматизація
регулювання
Issue Date: 2021
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Меренгер, П. П. Дослідження одноконтурних систем автоматичного регулювання з пропорційними та пропорційно-інтегральними регуляторами [Електронний ресурс] : навчальний посібник до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» (освітньо-професійна програма «Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій») / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : П. П. Меренгер, Т. В. Нікуленкова, Л. Майер. – Електронні текстові данні (1 файл: 990,39 Кб). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 37 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48937
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ТАЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doslidzhennia_odnokonturnykh_system.pdf990.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.