Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48991
Title: Навчальні завдання з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки для програмованого навчання
Authors: Колосова, Олена Петрівна
Баскова, Галина Валентинівна
Лазарчук, Маргарита Валентинівна
ORCID: 0000-0001-7795-6412
0000-0002-3385-8404
0000-0001-6192-6825
Issue Date: 18-Jul-2022
Citation: Колосова, О. П. Навчальні завдання з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки для програмованого навчання [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів», «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів», «Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування», «Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології», «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні», «Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики» / О. П. Колосова, Г. В. Баскова, М. В. Лазарчук ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 15,18 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 95 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48991
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (НГІтаКГ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navchalni_zavdannia_z_narysnoi_heometrii15.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.