Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/495
Title: Біогеохімія
Authors: Кофанова, Олена Вікторівна
Keywords: біогеохімія
питні води
стічні води
очищення води
опади
кислотність опадів
електроліз
природні води
Issue Date: 2010
Citation: Кофанова, О. В. Біогеохімія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / О. В. Кофанова ; НТУУ «КПІ». - Електронні текстові дані (1 файл: 381 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - 48 с. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/495
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ІЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-285.doc
  Restricted Access
381 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.