Skip navigation

Кафедра екології та технології рослинних полімерів (ЕТРП) : [229] Community home page

Browse

Collections in this community

Автореферати (ЕТРП) [8]

У зібранні розміщено автореферати дисертацій, захищених працівниками кафедри.

Анотовані описи звітів про НДР (ЕТРП) [7]

У зібранні розміщено анотовані описи звітів про НДР, що виконані на кафедрі.

Бакалаврські роботи (ЕТРП) [34]

У зібранні розміщено бакалаврські проекти (роботи) на здобуття ступеня бакалавра.

Дисертації (ЕТРП) [8]

У зібранні розміщено дисертації, які захищені працівниками кафедри.

Довідкові матеріали (ЕТРП) [0]

У колекції розміщено словники, довідники, тощо, авторами яких є викладачі та науковці кафедри.

Магістерські роботи (ЕТРП) [77]

У зібранні розміщено магістерські дисертації на здобуття ступеня магістра.

Матеріали конференцій, семінарів і т.п. (ЕТРП) [5]

У колекції розміщено матеріали, опубліковані у збірниках, що видані за результатими конферецій, семінарів, конгресів, круглих столів, тощо.

Методичні посібники та рекомендації (ЕТРП) [68]

У колекції розміщено методичні посібники та рекомендації, які розроблено в НТУУ "КПІ".

Монографії (ЕТРП) [0]

У колекції розміщено монографії, авторами яких є викладачі та науковці кафедри.

Презентації (ЕТРП) [0]

У колекції розміщено матеріали, оригінально створені у форматі .ppt.

Програми дисциплін (ЕТРП) [0]

У колекції розміщено програми дисциплін кафедри.

Підручники, навчальні посібники та практикуми (ЕТРП) [1]

У колекції розміщено підручники, навчальні посібники та практикуми, матеріали до курсів лекцій, авторами яких є викладачі та науковці кафедри.

Статті (ЕТРП) [21]

У колекції розміщено матеріали, що опубліковані або готуються до публікації у наукових журналах та збірниках.

Інше (ЕТРП) [0]

У колекції розміщено матеріали, які не підходять для внесення в решту визначених колекцій.