Skip navigation

Історія розвитку науки, техніки та освіти : [82] Community home page

У збірнику опубліковано матеріали, підготовлені учасниками XVIII Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти» за темою «Людина у світі високих технологій», яка проходить в рамках Молодіжного симпозіуму з історії науки і техніки: Пріоритети української науки. Висвітлюються найбільш актуальні проблеми історії вітчизняної і світової науки, техніки та освіти, а також розкривається внесок українських учених у формування сучасної науки.

Browse