Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/558
Title: Надійність та діагностика. Частина І: Логічні методи діагностування технічних систем
Keywords: діагностика
методи діагностування
побудова логічної моделі
діагностичні параметри
Issue Date: 2010
Citation: Надійність та діагностика. Частина І: Логічні методи діагностування технічних систем [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» заочної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Савчук, Л. С. Венделовська. – Електронні текстові дані (1 файл: 797 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Abstract: Методичні вказівки побудовано таким чином, що допоможуть студенту послідовно вивчити, формалізувати і автоматизувати процедуру діагностичного аналізу складних динамічних об’єктів, хоча й не можуть звільнити його від професійних складностей у розв’язуванні конкретних завдань. Усі основні положення ілюструються прикладами. Кожний розділ закінчується контрольними запитаннями. У кінці методичних вказівок наводиться список рекомендованої літератури.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/558
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АУТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-210.doc
  Restricted Access
797 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.