Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/6108
Title: Автоматизація технологічних процесів галузі
Keywords: автоматизація технологічних процесів
математичне моделювання
керування технологічним процесом
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Автоматизація технологічних процесів галузі [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. З. Кваско, М. С. Піргач, Я. Ю. Жураковський – Електронні текстові дані (1 файл: 148 Кбайт).– Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 21 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/6108
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ТПЗА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtomatuz_tex_protsesiv_kr.pdf
  Restricted Access
148.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.