Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/619
Title: Теоретична механіка. Статика
Authors: Кришталь, Володимир Федорович
Левчук, Катерина Григорівна
Keywords: теоретична механіка
статика
Issue Date: 2010
Citation: Кришталь, В. Ф. Теоретична механіка. Статика [Електронний ресурс] : практикум для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» / В. Ф. Кришталь, К. Г. Левчук ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 9,78 Мбайт). - Київ : НТУУ «КПI», 2010. - Назва з екрана.
Abstract: Практикум складається з завдань які охоплюють усі теми розділу «Статика» і рекомендуються студентам для самостійного опрацювання. Кожне завдання має тридцять варіантів рисунків та чисельних даних, супроводжується прикладом розв’язання, в якому одночасно подається методика розв’язання. Практикум може бути використаний викладачами при проведенні практичних занять, при підготовці завдань для проведення модульних контрольних робіт.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/619
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E9-10-387.pdf
  Restricted Access
10.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.