Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/6623
Title: Методичні вказівки до виконання комплексних контрольних робіт (ККР) з дисципліни «Теорія коливань та стійкості руху» для студентів напряму підготовки 6.050501 Прикладна механіка
Keywords: комплексні контрольні роботи
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до виконання комплексних контрольних робіт (ККР) з дисципліни «Теорія коливань та стійкості руху» для студентів напряму підготовки 6.050501 «Прикладна механіка» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Є. Бабенко, О. О. Боронко, А. П. Грабовський [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 136 Кбайт). - Київ: НТУУ «КПІ», 2013. – 13 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/6623
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ДМОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ККР_Teoriya_koluvan.pdf
  Restricted Access
136.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.