Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/7285
Title: Філософія
Authors: Подолянко, Леонід Андрійович
Keywords: філософія
лекції
міфологія
релігія
філософія Стародавнього світу
філософія Античності
філософія Середньовіччя
семінар
світогляд
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Філософія [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни, для студентів усіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» заочної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. А. Подолянко ; відп. ред. Б. В. Новіков. – Електронні текстові дані (1 файл: 859 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 163 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/7285
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (КФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podolyanko_Filosofiya.pdf
  Restricted Access
859.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.