Skip navigation

Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 6(92) : [16] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Моделювання процесів адсорбції органічних сполук на металах на основі концепції “жорстких” і “м’яких” кислот та основПогребова, І. С.; Pogrebova, I. S.; Погребова, И. С.
2013Побудова причинно-наслідкової діаграми для герметизованих електрохімічних пристроїв методом сходження від абстрактного до конкретногоІгнатович, Володимир Миколайович; Ihnatovych, Volodymyr; Игнатович, Владимир Николаевич
2013Електрохімічне отримання компактної міді з карбонатної руди електрохімічним способомДонченко, М. І.; Лінючева, О. В.; Ущаповський, Д. Ю.; Редько, Р. М.; Бик, М. В.; Donchenko, M. I.; Linyucheva, O. V.; Uschapovsky, D. Yu.; Redko, R. M.; Byk, M. V.; Донченко, М. И.; Линючева, О. В.; Ущаповский, Д. Ю.; Редько, Р. М.; Бык, М. В.
2013Розвиток електрохімічних методів вимірювання швидкості корозії металів наукової школи професора Л.І. АнтроповаГерасименко, Ю. С.; Білоусова, Н. А.; Васильєв, Г. С.; Васильєва, С. М.; Клименко, А. В.; Вишневська, Ю. П.; Gerasimenko, Yu. S.; Bilousova, N. A.; Vasyliev, G. S.; Vasylieva, S. M.; Klymenko, A. V.; Vyshnevska, Yu. P.; Герасименко, Ю. С.; Белоусова, Н. А.; Васильев, Г. С.; Васильева, С. М.; Клименко, А. В.; Вишневская, Ю. П.
2013Вплив електроосмотичних явищ на час перехідних процесів у амперометричних газових сенсорахБукет, О. І.; Лінючева, О. В.; Блуденко, А. В.; Нагорний, О. В.; Лінючев, О. Г.; Buket, O. I.; Linyucheva, O. V.; Bludenko, A. V.; Nagorniy, O. V.; Linyuchev, O. G.; Букет, А. И.; Линючева, О. В.; Блуденко, А. В.; Нагорный, А. В.; Линючев, А. Г.
2013Інфрачервона гібридна лінза з виправленою сферичною аберацієюКолобродов, В. Г.; Микитенко, В. І.; Сірий, Є. А.; Kolobrodov, V. G.; Mykytenko, V. I.; Siryi, Ie. A.; Колобродов, В. Г.; Микитенко, В. И.; Серый, Е. А.
2013Способи створення пошарової системи із рудно-флюсо-паливних композицій з підвищеним вмістом твердого паливаЧернега, Д. Ф.; Нещадим, В. М.; Кудь, П. Д.; Іванченко, Д. В.; Chernega, D. F.; Neschadim, V. N.; Kud, P. D.; Ivanchenko, D. V.; Чернега, Д. Ф.; Нещадим, В. М.; Кудь, П. Д.; Иванченко, Д. В.
2013Вплив механічних коливань на формування мікроструктури монокристалів і керамічних композитів під час вирощування з розплавуЛобода, П. І.; Богомол, Ю. І.; Соловйова, Т. О.; Loboda, P. I.; Bogomol, Yu. I.; Solovyova, T. O.; Лобода, П. И.; Богомол, Ю. И.; Соловьева, Т. А.
2013Структура циркуляційних течій в’язкої нестисливої рідини поблизу радіальних перегородокКовальов, В. А.; Kovalev, V. A.; Ковалев, В. А.
2013Силове поле при тонкому алмазному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних сплавів для друкарської технікиГавриш, А. П.; Киричок, П. О.; Роїк, Т. А.; Віцюк, Ю. Ю.; Gavrish, A. P.; Kyrychok, P. O.; Roik, T. A.; Vitsuk, Yu. Yu.; Гавриш, А. П.; Киричок, П. А.; Роик, Т. А.; Вицюк, Ю. Ю.
2013Формалізація постановки задачі керування ризиками в системах різної природиКоршевнюк, Л. О.; Бідюк, Петро Іванович; Korshevnyuk, L. A.; Bidyuk, P. I.; Коршевнюк, Л. А.; Бидюк, Петр Иванович
2013Система моніторингу державного бюджету УкраїниДіденко, О. О.; Коваль, О. В.; Сенченко, В. Р.; Didenko, O. O.; Koval, O. V.; Senchenko, V. R.; Диденко, А. А.; Коваль, А. В.; Сенченко, В. Р.
2013Алгоритми реставрації образів за методом умовної деконволюції в області трансформант перетворення АдамараІванюк, Н. О.; Рибін, О. І.; Ivanyuk, N. O.; Rybin, A. I.; Иванюк, Н. А.; Рыбин, А. И.
2013Апаратна реалізація обчислень у скінченних полях характеристики дваДичка, І. А.; Онай, М. В.; Бухтіяров, Ю. В.; Dychka, I. A.; Onai, M. V.; Buhtiyarov, Yu. V.; Дичка, И. А.; Онай, Н. В.; Бухтияров, Ю. В.
2013Розрахунок теплофізичних характеристик випускного газу дизельного комбінованого двигуна внутрішнього згорянняМазін, В. О.; Mazin, V. O.; Мазин, В. А.
2013Комплексний аналіз ефективної швидкості передачі в адаптивних пакетних радіомережахВойтер, А. П.; Voiter, A. P.; Войтер, А. П.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16