Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/7712
Title: Розрахунок енергетичної ефективності циклу ПТУ
Keywords: промислові установки
паротурбінна установка
ефективності циклу
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Розрахунок енергетичної ефективності циклу ПТУ [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Основи теплотехніки» для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. М. Шовкалюк, Б. В. Дейко. – Електронні текстові дані (1 файл: 749 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 28 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/7712
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ТЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozraxunok_energetyznoi_efektyvnosti.pdf
  Restricted Access
749.07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.