Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/7924
Title: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Теорія коливань та стійкості руху» (Системи зі скінченним ступенем вільності) для студентів напряму підготовки 6.050501 «Прикладна механіка»
Keywords: теорія коливань
стійкість руху
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Теорія коливань та стійкості руху» (Системи зі скінченним ступенем вільності) для студентів напряму підготовки 6.050501 «Прикладна механіка» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Є. Бабенко, О. О. Боронко, А. М. Бабак, Я. І. Лавренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,98 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 88 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/7924
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ДМОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teoriya_kolyvan__stiikosti_ruxu.pdf
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.