Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/852
Title: Обчислювальна математика: Ч. І
Keywords: обчислювальна математика
теорія похибок
нелінійні рівняння
власні вектори
власні числа
Issue Date: 2010
Citation: Обчислювальна математика: Ч. І [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.050803 «Акустотехніка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. В. Богданова, Д. Д. Татарчук. - Електронні текстові дані (1 файл: 2,74 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/852
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (АМЕС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-052.doc
  Restricted Access
2.81 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.