Skip navigation

Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 1(93) : [16] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Сорбція фосфатів оксигідратами заліза (ІІІ) різної модифікаціїЛіснича, Т. В.; Теріковська, Т. Є.; Зикова, О. П.; Ходаковська, Т. А.; Вислогузова, Н. М.; Кириллов, С. О.; Lesnichaya, T. V.; Terikovskaya, T. E.; Zykova, O. P.; Khodakovskaya, T. A.; Visloguzova, N. M.; Kirillov, S. A.; Лесничая, Т. В.; Териковская, Т. Е.; Зыкова, О. П.; Ходаковская, Т. А.; Вислогузова, Н. М.; Кириллов, С. А.
2014Багатокритеріальна оптимізація процесу дублення за модифікованим методом Хука—ДживсаБрановицька, С. В.; Бондаренко, С. Г.; Данилкович, А. Г.; Сангінова, О. В.; Червінський, В. О.; Branovitskaya, S. V.; Bondarenko, S. G.; Danilkovich, A. G.; Sanginova, O. V.; Chervinsky, V. O.; Брановицкая, С. В.; Бондаренко, С. Г.; Данилкович, А. Г.; Сангинова, О. В.; Червинский, В. А.
2014Метод визначення аметропії та довжини фокусної області ока людиниЧиж, І. Г.; Голембовський, О. О.; Chyzh, I. G.; Golembovskiyi, O. O.; Чиж, И. Г.; Голембовський, А. А.
2014Біокерована система магнітофонотерапії на основі оцінки фізіологічних показників людиниРудик, В. Ю.; Терещенко, М. Ф.; Тимчик, Г. С.; Rudyk, V. U.; Tereshchenko, M. F.; Tymchik, G. S.; Рудик, В. Ю.; Терещенко, Н. Ф.; Тымчик, Г. С.
2014Теорія формування поля освітленості на внутрішній поверхні інтегруючої сфери фотометрів для вимірювання світлового потоку світлодіодівМіхеєнко, Л. А.; Коваленко, А. В.; Mikheenko, L. A.; Kovalenko, A. V.; Михеенко, Л. А.; Коваленко, А. В.
2014Поляризаційні характеристики електролюмінесценції, що супроводжує електричний пробій p—n-структур на карбіді кремніюГенкін, О. М.; Генкіна, В. К.; Гермаш, Л. П.; Genkin, A. M.; Genkina, V. K.; Germash, L. P.; Генкин, А. М.; Генкина, В. К.; Гермаш, Л. П.
2014Flows Features in the Internal Channels of Involute External Gear PumpsStryczek, J.; Kostiuk, D. V.; Yakhno, O. M.; Стрічек, Я.; Костюк, Д. В.; Яхно, О. М.; Стричек, Я.; Костюк, Д. В.; Яхно, О. М.
2014Визначення механічних властивостей зварних з’єднань, виконаних точковим контактним зварюванням із застосуванням зовнішніх електромагнітних дійКочубей, В. В.; Рижов, Р. М.; Сидоренко, П. Ю.; Kochubei, V. V.; Ryzhov, R. M.; Sydorenko, P. Yu.; Кочубей, В. В.; Рыжов, Р. Н.; Сидоренко, П. Ю.
2014Миттєві контактні температури при тонкому алмазному шліфуванні деталей із композитних матеріалів на основі відходів інструментальних сталейГавриш, А. П.; Роїк, Т. А.; Киричок, П. О.; Віцюк, Ю. Ю.; Gavrish, A. P.; Roik, T. A.; Kyrychok, P. O.; Vitsuk, Yu. Yu.; Гавриш, А. П.; Роик, Т. А.; Киричок, П. А.; Вицюк, Ю. Ю.
2014Природне старіння ливарного сплаву AlMg₅Si₂MnБойко, В. В.; Прач, О. Л.; Трудоношин, О. І.; Михаленков, К. В.; Boyko, V. V.; Prach, O. L.; Trudonoshyn, O. I.; Mykhalenkov, K. V.; Бойко, В. В.; Прач, Е. Л.; Трудоношин, О. И.; Михаленков, К. В.
2014Вплив параметрів устаткування конвертера на собівартість сталіБогушевський, В. С.; Сухенко, В. Ю.; Кадигроб, С. В.; Шульга, А. О.; Bogyshevskiy, V. S.; Sukhenko, V. Yu.; Kadyhrob, S. V.; Shulga, A. O.; Богушевский, В. С.; Сухенко, В. Ю.; Кадигроб, С. В.; Шульга, А. А.
2014Adaptive Short-Term Forecasting of Selected Financial ProcessesBidyuk, P. I.; Konovalyuk, M. M.; Kuznetsova, N. V.; Pudlo, I. V.; Бідюк, Петро Іванович; Коновалюк, М. М.; Кузнєцова, Н. В.; Пудло, І. В.; Бидюк, Петр Иванович; Коновалюк, М. М.; Кузнецова, Н. В.; Пудло, И. В.
2014Особливості використання сланцевого газу в обертових печах промисловості будматеріалівЩербина, В. Ю.; Shcherbyna, V. Yu.; Щербина, В. Ю.
2014Вибір математичної моделі для встановлення “стандартів” енергоспоживання виробничих об’єктів на основі багатокритеріального підходуНаходов, В. Ф.; Бориченко, О. В.; Іванько, Д. О.; Nakhodov, V. F.; Borychenko, O. V.; Ivanko, D. O.; Находов, В. Ф.; Бориченко, О. В.; Иванько, Д. О.
2014Новий спосіб визначення симетричних складових трифазної напругиМаков, Д. К.; Makov, D. K.; Маков, Д. К.
2014Обґрунтування вибору стабілітронів і режимів електроживлення еталонних установок високої напруги постійного струмуБржезицький, В. О.; Вендичанський, Р. В.; Гаран, Я. О.; Десятов, О. М.; Brzhezytskyy, V. O.; Vendychanskyy, R. V.; Garan, Y. O.; Desiatov, O. M.; Бржезицкий, В. А.; Вендичанский, Р. В.; Гаран, Я. А.; Десятов, О. М.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16